Projekt Faber

Didaktickodivadelní projekt Faber zobrazující různé historie. 

Faber – znamená latinsky řemeslník, tvůrce, …
Cílem projektu není vymýšlet historii, ale na základě hlubokých znalostí, zkušeností a dovedností vytvářet most mezi vědou a laikem.  Projekt Faber je profesionální autorské dílo manželů Vladimíra a Ivany Pěnkavových.

Faber je  mobilní na hradech, zámcích, rančích, v divadlech, ve školách, na zelené louce, ve filmu i v médiích …….

Faber je na pevném místě v Pěnkavově dvoře.

Akce projektu Faber se skládají ze všech prvků, které by mělo zobrazení dané historie obsahovat. (Válečnictví, duchovní i hospodářský život společnosti, …)

Během dvacetipěti let existence projektu jsme spolupracovali se stovkami jednotlivců, skupin i agentur. V 90 letech jsme pět let spolupracovali se skupinou Merlet na desítkách městských a hradních akcích.