Cíle projektu Faber

Cílem projektu Faber je vytváření živoucí historie různých dob. Při tvorbě živoucí historie používáme maximálně kvalitu. Neustále studujeme a prakticky zkoušíme různé technologie a činnosti, abychom co nejfundovaněji dovedli historii předvést.

Projekt Faber je autorské dílo a tvoří se již přes dvacet let nepřetržitě. Jako tvůrci na sebe klademe, co největší nároky. Snažíme se spojovat fundovanost odbornou, divadelní a didaktickou. Rekvity vyrábíme nebo necháváme vyrábět jako věrné repliky (tzv. living history)

Již v devadesátých letech jsme za jedinečnost a přínosnost projektu obdrželi záštitu České komise pro UNESCO.  Představení projektu Faber viděly statisíce diváků.  Máme na kontě, jak stovky velkých akcí, tak tisíce vystoupení one man show.