Římské císařství

Římské císařství

Římská říše

Již několik let pracujeme na vytváření civilního i vojenského života přelomu tisíciletí. Zúčastňujeme se různých bitev a akcí living history.

Předvedeme výcvik a boj legionáře, gladiátorů i jízdy. Zrovna tak předvedeme civilní život různých oblasti života Římanů – řemesla, všední život,..

Historie Říma